Xem: Thủ thật máy tính

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng Skype ở Việt Nam đã phản ánh về vấn đề virus tự động spam chat các đường link giả mạo để đánh lừa người dùng. Nguyên nhân của vấn đề này tới từ trang rút ngắn đường link bit.ly mà chúng tôi từng nhắc tới trong một bài viết gần đây.

Xem thêm